Medarbetare

Vid byrån arbetar Christer Becker som advokat. Medlem i Finlands Advokatförbund.
Såsom kontorsansvarig fungerar pol.mag. Dan Becker.

 

   

Christer Becker

Advokat, vicehäradshövding

-    socionom från Svenska social- och kommunalhögskolan 1976
-    jur.kand. från Helsingfors universitet 1979
-    vicehäradshövding 1982
-    advokat 1992
-    notariatchef vid Närpes Sparbank 1979-1990
-    delägare i Advokatbyrå Becker & Becker 01.01.1991
-    auktoriserad fastighetsförmedlare