Asianajotoimisto Becker & Becker tietosuojakäytäntö

Tämä käytäntö selittää miten Asianajotoimisto Becker & Becker käsittelee henkilötietoja ja mitä oikeuksia sinulla kuluttajana on, EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukaan. Asianajotoimisto Becker & Becker on vastuussa kaikesta henkilötietojen käsittelystä toiminnassaan. 

Mitä henkilötietoja käsitellään

Asianajotoimisto Becker & Becker käsittelee henkilötietoja, jotka välität suoraan tai epäsuoraan ollessasi yhteydessä meihin, ostaessasi palveluita meiltä tai vieraillessasi verkkosivustollamme. Tietyissä tapauksissa tietoa saadaan myös viranomaisilta. Kyseessä on useimmiten henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, henkilötunnus, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Muita käsiteltäviä tietoja voivat olla tilitiedot ja tiedot asiakassuhteesta

Mihin henkilötiedot käytetään

Asianajotoimisto Becker & Becker käsittelee henkilötietoja lähinnä asiakassuhteiden ylläpitämiseksi, yhteydenottojen hoitamiseksi esimerkiksi tiedusteluja varten, palveluiden toimitusta ja lainsäädännön noudattamista varten. Tietoja käsitellään myös markkinointi-, myynti- ja tilastotarkoituksiin, muun muassa toiminnan valvontaa ja kehittämistä varten.

Kaikki Asianajotoimisto Becker & Beckerin käsittelemät henkilötiedot ovat yhteen tai useampaan yllä olevaan tarkoitukseen. Käsittelylle tulee olla laillinen peruste, sopimus, suostumus, lakisääteinen velvoite tai oikeutettu etu. Ainoastaan tiettyyn tarkoitukseen tarvittavia henkilötietoja tulee käsitellä.

Kenen kanssa jaamme henkilötietoja

Asianajotoimisto Becker & Becker saattaa jakaa tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa valvotuissa muodoissa, jotta tietojasi käsitellään turvallisesti. Nämä kolmannet osapuolet voivat olla toimittajia ja viranomaisia. Asianajotoimisto Becker & Becker jakaa henkilötietojasi ainoastaan sinun hyväksynnällä. Tietoja ei myydä eikä luovuteta ilman syytä.

Missä henkilötietoja käsitellään

Asianajotoimisto Becker & Becker käsittelee henkilötietoja ainoastaan EU/EES:n sisällä.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja

Asianajotoimisto Becker & Becker säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin niitä tarvitaan voidaksemme täyttää velvollisuutemme sinua kohtaan, ja niin kauan kuin tietoja tulee säilyttää säilytysaikojen ja muiden lainmukaisten käyttötarkoitusten mukaan.

Miten henkilötietoja suojataan

Asianajotoimisto Becker & Becker suojaa henkilötietoja asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Pääsy sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on rajattu siten, että ainoastaan hyväksytyt pääsevät tietoihin sisäänkirjautumisen kautta, salausta käytetään tarvittaessa ja tiedot on suojattu asianmukaisin tietoturvamenetelmin. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, ja arkaluonteiset tiedot säilytetään tulenkestävässä kaapissa. Suojaustaso vastaa tietojen arkaluonteisuutta ja käytön riskiä.  

Oikeudet

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita Asianajotoimisto Becker & Becker sinusta käsittelee, ja mahdollisuus oikaista tiedot, mikäli ne ovat virheellisiä. Sinulla on myös oikeus pyytää tulla poistetuksi järjestelmästämme, jos tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen mihin ne kerättiin. Joissakin tapauksissa lainsäädäntö voi vaatia, että tieto jää, esimerkiksi kirjanpito- tai verotarkoituksiin, jolloin tietoja voidaan rajoittaa olemaan käytettävissä ainoastaan näihin tarkoituksiin. Mikäli tietoja käsitellään suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Sinulla on myös oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli Asianajotoimisto Becker & Becker ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasäännöstöä. Katso alla olevat yhteystiedot koskien henkilötietojesi käsittelyä meillä.

Yhteystiedot

Kysymykset koskien Asianajotoimisto Becker & Beckerin henkilötietokäsittelyä osoitetaan:

Rekisterinpitäjä
Oy Advokatbyrå Becker & Becker Ab (0830382-3)

Puh. +358 500 566 320
S-posti: info@becker.fi

Osoite:
Gamla strandvägen 7
64200 Närpiö
Suomi

Tietosuojakäytäntö päivitettiin 28.09.2018